125 godina Trgovinske škole (VIDEO)

125 godina Trgovinske škole (VIDEO)

Niška Trgovinska škola obeležava značajan jubilej – 125 godina od osnivanja. 16.000 trgovaca, odnosno 121 generacija maturanata je završila ovu srednju školu, a jedino tokom Drugog svetskog rata nije bilo novih učenika. Škola će brojnim aktivnostima tokom celog meseca obeležiti svoj jubilej.