Povodom jubileja, 50 godina naučnog i pedagoškog rada profesora Boška Prokića na Fakultetu za pravo, bezbednost i menadžment “Konstantin Veliki” održan je okrugli sto