U jučerašnjem nevremenu područje Niša branjeno je sa četiri protivgradne stanice, a ispaljeno je ukupno deset raketa. U Sekretarijatu za poljoprivredu kažu da su protivgrade stanice u okolini Niša snabdevene dovoljnim brojem raketa, a da će grad kontigent od još 40 projektila. Raketa ima, ali su problem strelci – od 12 stanica, trenutno je u funkciji osam, jer za četiri grad ne može da se nađe strelce.