ADVOKATI U SRBIJI OBUSTAVILI RAD, SUĐENJA SE ODLAŽU

ADVOKATI U SRBIJI OBUSTAVILI RAD, SUĐENJA SE ODLAŽU

Advokati širom Srbije stupili su danas u jednodnevnu obustavu rada, u skladu sa odlukom Upravnog odbora Advokatske komore Srbije, a u znak protesta zbog najavljenog autentičnog tumačenja odredbi tri zakona koji se primenjuju mahom u tzv. bankarskim predmetima.

Međutim, advokati će danas, u skladu sa odlukom AKS, prisustvati saslušanjima u vezi sa predlozima za određivanje pritvora njihovim branjenicima, kao i u slučaju prijema rešenja o zadržavanju do 48 sati kao i u predmetima gde se preduzimaju radnje koje su vezane za nastupanje prekluzivnih rokova i zaštite maloletnih lica u slučajevima porodičnog nasilja.

UO AKS je u subotu doneo odluku da danas bude organizovana jednodnevna obustava rada advokata na celoj teritoriji Srbije, a zbog predloga Odbora Skupštine Srbije za ustavna pitanja i zakonodavstvo da se donesu tri autentična tumačenja.

Reč je o odredbama člana 1066. stav 2 Zakona o obligacionim odnosima koji se tiče forme i sadržine ugovora o kreditu, odredbama člana 41. stav 1 i 2 i člana 43. stav 2 i 3 Zakona o zaštiti potrošača, koje se odnose na nepravične ugovorne odredbe i odredbama člana 17. stav 1 Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga, koji reguliše obaveštavanje korisnika u predugovornoj fazi.

Upravni odbor Advokatske komore Srbije smatra da se tim autentičnim tumačenjima krše Ustavom Srbije i Evropskom konvencijom o ljudskim pravima zajemčena ljudska prava na pravično suđenje, jednaku pravnu zaštitu, a pre svega, pravo na pravnu sigurnost građana.

Donošenjem predloženih autentičnih tumačenja ponovo bi bio aktiviran princip retroaktivnosti na taj način što bi se stvorili uslovi za ponavljanje svih pravnosnažnih okončanih postupaka, a građani bili dovedeni u situaciju da izgube sporove koje vode ili u kojima su već uspeli u ostvarenju tužbenog zahteva protiv banaka, navedeno je u odluci.

Sa druge strane, najavljena sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, koja je zakazana za danas u 13 sati, radi razmatranja predloga za autentično tumačenje pomenutih odredbi, prema informacijama Tanjuga, neće biti održana.

PROTEST ADVOKATA U NIŠU

Više desetina advokata iz Niša okupilo se ispred Suda kako bi upozorili na pokušaj autentičnog tumečaenja zakona o obligacionim odnosima i poručili da na ovaj način štite prava građana od bankarskog lobija, rekla ke ispred niških pravnika advokatica i predsedinca Zajednice advokata Niš biljana Branković.