Smanjenje siromaštva, rodna ravnopravnost, voda i kanalizacija u svakom domaćinstvu, samo su neki od 17 ciljeva, koji su zastupljeni u Agendi održivog razvoja 2030, kojima Srbija stremi u narednoj deceniji. Oni su dostižni jedino uz aktivno učešće lokalnih samouprava, kazala je u Gradskoj kući u Nišu ministarka Slavica Đukić Dejanović.