Institut za primenu nuklearne energije INEP je razvio dva testa koja se zasnivaju na ELISA principu i služe za detekciju i određivanje prisustva antitela prema SARS-CoV-2 virusu.

Jedan je test na IgM antitelo koje se razvija po početku infekcije i detektuju se nekoliko dana posle pojave simptoma, a druga vrsta su IgG antitela koja se razvijaju nešto kasnije i pokazuju da li je osoba bila u kontaktu sa virusom, kaže Danica ĆUJIĆ, naučni saradnik INEP-a.

IgG antitela ostaju duže prisutna i praktično su, objašnjava Ćujić, odgovorna za pružanje trajnog imuniteta prema novom virusu.

„Bilo je dosta kontroverzi oko toga koliko antitela traju, da li se zadržavaju ili se gube posle određenog vremena? Mi smo ispitivali serume nekih pacijenata koji su bili bolesni još krajem marta i početkom aprila i oni još uvek imaju antitela u serumu“, kaže Ćujić za Tanjug.

Dodala je da je to što se antitela kod većine ljudi ne gube vremenom, značajna i sa aspekta stvaranja vakcine, jer bi antitela trebalo da nas zaštite bez obzira da li smo se zarazili ili su ona stvorena vakcinisanjem.

Ćujić napominje i da svaka osoba ima različit imunski odgovor tako da ne može da se izvede opšti zaključak, ali iskustva jesu takva da su oni koji su preležali COVID-19 razvili antitela, i to ne samo ono koji su imali tešku ili srednje tešku kliničku sliku već i oni koji nisu osetili veće tegobe.

Kada je reč o testovima koje koristi INEP u odnosu na druge laboratorije, Ćujić objašnjava da su različiti proizvođači različito dizajnirali svoje testove i negde se, kaže, određuju ukupna antitela, a ne znate koja je klasa u pitanju, a negde se brzim testom određuje samo da li antitela ima ili ne, međutim, dodaje da su se ti testovi pokazali kao nedovoljno osetljivi.

„Mi radimo određivanje antitela IgG i IgM na SARS-CoV-2 virus. Učinili smo sve da bismo razvili test koji je pouzdan i da dobijemo rezultate iza kojih možemo da stojimo“, poručila je Ćujić.

Test koji je razvio INEP je registrovan kod Agencije za lekove i medicinska sredstva, trenutno se koriste u njihovim laboratorijama, a INEP je spreman da proizvede testove koji bi bili dostupni i u drugim zdravstvenim ustanovama.

Testovi se rade na zahtev građana, cena za jedno antitelo je 2.500 dinara, za oba 4.000 dinara, a za retestiranje odobrava se popust od 50 odsto.

„Trudimo se da rezultate izdamo u što kraćem roku, obicno je rezultat gotov istog dana, a najviše u roku od 24 do 48 časova“, rekla je Ćujić.

Ćujić objašnjava i da je INEP razvio sopstveni test na osnovu dobro definisanih uvoznih antigena i antitela koja su deo njihove proizvodnje, a pored toga u sklopu naučno-istraživačkih projekata imaju i saradanju sa Hemijskim fakultetom sa kojim trenutno rade ispitivanje antigena koji su sintetisani na Hemijskom fakultetu.

„Ispitujemo da li bi ti antigeni mogli da se koriste u nekom trenutku za dizajniranje testova“, navela je Ćujić.