APELACIONI NIŠ I SA MANJE SUDIJA AŽURNIJI OD BG, NS I KG (VIDEO)

APELACIONI NIŠ I SA MANJE SUDIJA AŽURNIJI OD BG, NS I KG (VIDEO)

Po ažurnosti rada, Apelacioni sud u Nišu je u protekloj godini bio bolji od sudova u Novom Sadu, Kragujevcu i Beogradu. Kažu da su zadovoljni rezultatima, iako im je šest sudija otišlo u penziju, a preostalih 36 je premašilo normu. Posebno ističu da je više od polovine predmeta rešeno u roku od mesec dana, kao I da su značajno smanjili broj predmeta starijih od tri godine.

Apelacioni sud za područja sedam Viših sudova, u Zaječaru, Vranju, Negotinu, Pirotu, Nišu, Leskovcu i Prokuplju – donosi konačnu reč u velikom broju postupaka u Srbiji. To je drugostepeni sud koji odlučuje o žalbama na prvostepene odluke Osnovnih i Viših sudova u građanskoj i krivičnoj materiji. Presude ili potvrđuje, u celosti ili delimično, ili ih obara.

U 2022. ukupno 36 sudija rešilo više od 14.200 predmeta, kaže portparol Apelacionog suda, sudija Saša Bošković.

Ukupno je rešeno je 14.207, odnosno 35, 70 predmeta po sudiji, tako da je ostalo nerešeno 1539”, kaže Bošković.

Nerešenih predmeta starijih od tri godine je trenutno 738. U okviru pojedinih sudskih postupaka ima zahteva za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku.

To je nešto što je ustavno pravo pojedinca da traži takvu zaštitu. To je uslovljeno subjektivnom stavom stranke, neminovno je zbog zloupotrebe stranaka nekada i zbog nedostatka kadra”, kaže sudija Ivana Mladenović, kooridnator za medije Apelacionog suda. 

Ipak po ažurnosti rada niški Apelacioni sud je najbolji u odnosu na sudove Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu. U prošloj godini bilo je ukupno 15. 743 predmeta, od kojih je 1646 bilo preneto iz 2021.

U celosti gledano, Apelacioni sud u Nišu je 2022. u odnosu na prethodnu godinu imao 388 više predmeta. Gotovo 58 odsto predmeta je rešeno u roku od mesec dana, dok je 239 predmeta rešavano više od godinu dana.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com