Niški i beogradski arheolozi nastavili su iskopavanja na lokalitetu Gradsko polje. U narednih petnaest dana pokušaće da pronađu ulaz u vilu sa oktogonom iskopanu 1987. godine, a na osnovu geofizičkih istraživanja koja su urađena na ovom prostoru 2017. godine.