Srbija će do kraja godine dobiti registar dece sa smetnjama u razvoju, i tek tada će se ustanoviti precizan broj dece sa autističnim poremećajima, najavio je u Nišu ministar Zdravlja Zlatibor Lončar. Lončar je učestvovao na skupu o autizmu, koji je okupio oko 400 eksperata i roditelja dece sa autizmom.