Pet niških kultunih institucija potpisalo je protokol o saradnji na stvaranju kutka koji će biti centar kulture u Nišu. Davidova i Balkanska ulica, kao i bioskop Kupina ubuduće će biti centar u kojem će svoje ideje moći da realizuju mladi kreativni mladi ljudi. Oko ove ideje udružili su se Fakultet umetnosti, Studentski kulturni centar, Bioskop Kupina, Fondacija Za lepši Niš i Udruženje mladi ambasadori.

Bioskop Kupina će se, već za petanestak dana pretvoriti u Luvr u vreme baroka. Barok u Kupini, prva je manifestacija koju će podržati asocijacija pet kulturnih institucija koje su udružile snage kako bi pomogle mladim kreativnim ljudima da realzuju svoje ideje.

Na zajedničkom cilju, da od Davidove i Balkanske ulice naprave stecište kulture u gradu, udružili su se Studentski kulturni centar, Fakultet umetnosti, Bioskop Kupina, Udruženje Mladi ambasadori i Fondacija Za lepši Niš. Ovih pet institucija potisale su i protokol o saradnji.