Besplatna pravna pomoć: Ko ima pravo da zastupa?

Besplatna pravna pomoć: Ko ima pravo da zastupa?

Da li i kako neko ko nema novca može da bespaltno da dobije pravnu pomoć? I ko može da mu pomogne? Advokati tvrde da nacrt Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći nije u skladu sa Ustavom Srbije, prema kojem takve usluge mogu da pržaju isključivo advokati i službe pravne pomoći lokalnih samouprava. Nacrtom Zakona, međutim, uključen je i nevladin sektor, čime se, kažu advokati, narušavaju nezavisnost i samostalnost advokature.