“BIRAM USPEH”: KOLIKO TEŠKO MLADI DOLAZE DO POSLA? (VIDEO)

“BIRAM USPEH”: KOLIKO TEŠKO MLADI DOLAZE DO POSLA? (VIDEO)

Platforma “Biram uspeh”, koja treba da pomogne mladima da budu vidljiviji na tržištu rada, već ima oko hiljadu članova. Iz Niša je 78 članova, ali među njima za sada nema ni jednog poslodavca.

U Nišavskog okrugu mladih do 30 godina ima 19%, a oni su u nacionalnoj službi teže zapošljiva kategorija. U kampanju pomoći mladima da dođu do posla uključio se i UNICEF, preko programa unapređenja zapošljivosti mladih putem radnih praksi.

Mladi koji žele da budu konkurentniji na tržište rada mogu se prijaviti preko platforme ”Biram uspeh’.’  Program podrazumeva dvomesečne radne prakse koje finansiraju poslodavaci, ali je za sada primetno veće interesovanje mladih nego poslodavaca.

Platformu je kreirala Kancelarija UNICEF-a u Srbiji, uz podršku Nacionalne službe za zapošljavanjei resornog ministarstva.

Omogućavanje kvalitetne stručne prakse, glavni je cilj ovog projekta.

U Srbiji trenutno 234.000 mladih ima problem sa zaposlenjem i preti im rizik od dugoročne nezaposlenosti, istovremeno primetan je i deficit radne snage na tržištu rada pogotovo onih sa srednjom školom.