BOLJA IZOLACIJA – VEĆA UŠTEDA (VIDEO)

BOLJA IZOLACIJA – VEĆA UŠTEDA (VIDEO)

Najniže troškove za grejanje ove zime prema cenama iz oktobra 2019. imaće domaćinstva koja se greju na drva, ali samo tamo gde su cene niže i ukoliko imaju novije peći čija je efikasnost veća. Najveće troškove imaće oni koji koriste električnu energiju direktno u grejnim telima i kotlovima za etažno grejanje, propan butan gas i lož ulje. To kažu podaci Agencije za energetiku. Istraživali smo – šta je najisplativije i kako uštedeti u zimskim mesecima?