Bolja zaštita devojčica od nasilja (VIDEO)

Bolja zaštita devojčica od nasilja (VIDEO)

fotografija Fondacije “Tijana Jurić”

Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost potpisalo je sporazum o saradnji sa Fondacijom “Tijana Jurić”. Potpis stavljaju Zonara Mihajlović I Igor Jurić. Cilj sporazuma je da se pomogne devojčicama da prepoznaju nasilje u životu i na internetu, i da se radi na prevenciji da do nasilja ne dođe, kaže Mihajlović. Koordinaciono telo biće podrška fondaciji i ubuće će aktivno sarađivati, najavljuju obe strane.