BRANITELJI I BRANITELJKE MANJINSKIH PRAVA

BRANITELJI I BRANITELJKE MANJINSKIH PRAVA

FOTO Slavoljub Radojević
FB Institut za evropske poslove

U okviru programa „Branitelji i braniteljke manjinskih prava u Srbiji“, koji je organizovao Institut za evropske poslove, uz podršku Ambasade Sjedinjenih američkih država, u Kragujevcu je održan šestodnevni trening o zaštiti manjinskih prava, u periodu od 26. novembra do 1. decembra 2019. godine. Sam program kreiran je na takav način da pruža mogućnost, pre svega, onima koji se bave pravima u bilo kojoj sferi, poput studenata prava, pripravnika, advokata, tužioca, da se na jedan sveobuhvatan i drugačiji način bliže upoznaju sa aktivnim problemima sa kojima se suočavaju pripadnici društveno osetljivih grupa. U toku šestodnevnog treninga studenti prava, advokati, pripravnici bili su u mogućnosti da u okviru predavanja sudeluju i diskutuju međusobno sa predavačima o svakodnevnim problemima sa kojima se manjinske grupe suočavaju, kao i o realnim predlozima o što efikasnijem rešavanju istih. Pored toga, bile su organizovane i radionice čija je svrha razvijanje zajedništva i međusobne empatije, pre svega prema licima čija su prava u velikoj meri i danas, nažalost ugrožena. Osnovna zamisao je da se napravi integracija branilaca manjinskih prava u Srbiji koji će biti angažovani u dva nivoa. U prvom nivou naglasak je na upoznavanju mladih ljudi sa problemom empatije u društvu, dok u drugom, sami učesnici treba da primene stečena znanja koja su stekli na prethodno održanoj obuci i pomognu manjinskim grupama čija su prava u znatnoj meri narušena. U okviru treninga bila je organizovana i poseta Višem sudu u Kragujevcu i Zaštitniku građana, kako bi se mladi pravnici iz različitih uglova upoznali sa oblicima kršenja ljudskih prava sa kojima se pripadnici manjinskih grupa konstantno suočavaju.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com