Budžet Grada Niša za 2019. godinu realizovan je 83 odsto, a ostvareni prihod iznosi 8,9 milijardi dinara, što je za milijardu više nego 2018., kaže sekretar Sekretarijata za finansije Danijela Spasović. Ovakav završni račun gradskog budžeta usvojien je na sednici Veća.