ФОРУМ НА МЛАДИ МАКЕДОНЦИ ВО СРБИЈА / FORUM MLADIH MAKEDONACA U SRBIJI

Форум на млади Македонци во Србија Форумот на млади Македонци во Србија замислена како организација која ќе ги собира сите млади Македонци од овие простори

Read More

ЗДРУЖЕНИЕ „ИЛИНДЕН” ЛЕСКОВАЦ / LESKOVAČKO UDRUŽENJE „ILINDEN“

Второформирано македонско здружение во Србија, Здружение „Илинден” Лесковац Важноста на запишаниот збор добива на значење кога ќе се соочиме со потребата да пишуваме за богатото

Read More

“ИЛИНДЕН” ЈАБУКА – ЗДРУЖЕНИЕ ЗА ПОЧИТ/ “ILINDEN” JABUKA – DRUŠTVO ZA POŠTOVANJE

ЗДРУЖЕНИЕ ЗА ПОЧИТ, МАКЕДОНСКО ЗДРУЖЕНИЕ „ИЛИНДЕН” ЈАБУКА Најголемото здружение на граѓани на македонската национална заедница се наоѓа во селото Јабука, место со најголема концентрација на

Read More

„ВАРДАР“ НИШ, ЗДРУЖЕНИЕ ЗА ДОБРО РАСПОЛОЖЕНИЕ И ДОБРО ДРУЖЕЊЕ /„VARDAR“ NIŠ, UDRUŽENJE ZA DOBRO RASPOLOŽENJE I DOBRO DRUŽENJE

Здружение на граѓани на македонското национално малцинство на Нишавската околија „Вардар“ Ниш, здружение за добро расположение и добро дружење За Здружението ни раскажува сегашниот претседател,

Read More

„МАКЕДОНСКА ВИДЕЛИНА“ – Е-МЕСЕЧНОТО СПИСАНИЕ / „MAKEDONSKA VIDELINA“ – ЕЛЕКТРОНСКИ МЕСЕЧНИК

МАКЕДОНСКИ ИНФОРМАТИВЕН И ИЗДАВАЧКИ ЦЕНТАР ДОО ПАНЧЕВО Новинско издавачката установа „Македонски информативен и издавчки центар“ Панчево, односно весникот „Македонска виделина“ е најстариот и највлијателниот македонски

Read More

ПРВИТЕ 20 ГОДИНИ ОД ЗДРУЖЕНИЕТО НА МАКЕДОНЦИТЕ „ВАРДАР“ ВО НИШ/PRVIH 20 GODINA UDRUŽENJA MAKEDONACA „VARDAR“ U NIŠU (VIDEO)

Здружението на Македонците „Вардар“ во Ниш прослави две децении од своето формирање. На свечената академија што се одржа во салата на Нишкиот културен центар присуствуваше

Read More

ЗДРУЖЕНИЕ „ВАРДАР“ ОД КАЧАРЕВО: ГРИЖА ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО/ UDRUŽENJE „VARDAR“ IZ KAČAREVA: BRIGA O KULTURNOM NASLEĐU

ДВЕ ДЕЦЕНИИ НЕУМОРНА РАБОТА И САМОПРЕГОР Здружението на граѓани на македонското национално малцинство „Вардар“ од Качарево работи на негување и развивање на свеста за припадноста

Read More

МАКЕДОНИУМ – ДОПИР НА МАКЕДОНИЈА КОЈ ПОВРЗУВА И ОБЕДИНУВА/MAKEDONIJUM – DODIR MAKEDONIJE KOJI POVEZUJE I UJEDINJAVA

ЕДИНСТВЕНИ ВО ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ КОИ ДОБРОВОЛНО НЕ ОБЕДИНУВААТ   Здружението „Македониум“ е основано на 15 ноември 2008 година. Пролетта таа година, група Македонци, ентузијасти,

Read More

ЗДРУЖЕНИЕ ЗА ДОБРО РАСПОЛОЖЕНИЕ/UDRUŽENJE ZA DOBRO RASPOLOŽENJE

Здружение на граѓани на македонското национално малцинство „Бели Мугри“ од Пирот Задоволство е да се живее и работи во градот обавиен со сонце, топлина ,

Read More

ВЕЛИЧКОВСКИ И СЛЕДНИТЕ ЧЕТИРИ ГОДИНИ НА ЧЕЛО НА МАКЕДОНСКАТА ЗАЕДНИЦА ВО СРБИЈА

Борче Величковски ќе продолжи да биде на чело на Националниот совет на македонското национално малцинство во Србија и во наредните четири години. Ова го одлучи

Read More

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com