Nakon uspešnog podizanja cisterne, uslediće pretakanje amonijaka. To će biti urađeno na licu mesta, pošto je cisterna oštećena i nije u voznom stanju.