“Da brojimo osuđujuće presude, a ne žrtve nasilja”

“Da brojimo osuđujuće presude, a ne žrtve nasilja”

U okviru kampanje “16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama”, aktivisti upozoravaju da je i građanska dužnost i zakonska obaveza da se nasilje, ako ste mu svedok, prijavi. Takođe, upozoravaju i na potrebu stalne edukacije protiv nasilja, kako u školama, tako i u medijskim kampanjama.