Da deca žrtve nasilja ne preživljavaju novu traumu pred sudom

Da deca žrtve nasilja ne preživljavaju novu traumu pred sudom

U osamdeset odsto sudskih procesa u kojima dete mora da svedoči, radi to u sudnici, pred sudijama i osudjenim, a u svega četiri odsto slučaja svedočenje se odvija putem video linka. To je trauma i za dete, i za porodicu, i to mora da se promeni, kažu članivi Jedinice za podršku deci u krivičnom postupku.