DA LI VERUJETE KUPOVINI PREKO INTERNETA?

DA LI VERUJETE KUPOVINI PREKO INTERNETA?

Koliko često kupujemo preko interneta i da li smo uopšte upoznati kako funkcioniše e-trgovina? Projekat ”Tvining” ima za cilj da osnaži prava potrošača u novim tržišnim uslovima u Srbiji, pogotovo kada je u pitanju e-trgovina koja je u poslednje dve godine doživela veliku ekspanziju usled korone. Projekat organizuju resorno ministarstvo, Privredna komora Srbije a partner je poljska Kancelarija za zaštitu konkurencije i potrošača Poljske.

Koliko često kupujemo preko interneta i znamo li koja su naša prava ? Upravo su prava potrošača na internetu bila jedna od tema na obuci o aspektima elektronske trgovine i zaštiti potrošača. Eksperti iz Poljske koji bili predavači, kažu da kupci u Srbiji i Poljskoj imaju sličan položaj. Domaćin obuke je niška Regionalna privreda komora.

Situacija u Srbiji i u Poljskoj je vrlo slična kada se radi o pravima potrošača, pogotovo o ugovorima na daljinu ” – ekspert na Tvining projektu Piotr Adamčevski.

Tvining projekat postoji od sredine prošle godine, i trajaće u naredne dve, a za cilj će imati dalje jačanje prava potrošača u Srbiji u novim tržišnim uslovima.