Đaci protiv nasilja u sopstvenim redovima

Đaci protiv nasilja u sopstvenim redovima

VRSNJACKA MEDIJACIJAMladi u niškim osnovnim i srednjim školama preko centara za vršnjačku medijaciju mogu najbolje da pomognu svojim vršnjacima da se ne ponašaju nasilno i da se smanji nasilje u našim školama.  To je rezultat projekta koji je u protekloj godini realizovalo Društvo za razvoj dece i mladih “Otvoreni klub” u saradnji sa bugarskim partnerom “Dijalog” iz Vidinu. U istraživanju je učestvovalo više od 1000 ispitanika iz Niša i Vidina.
Kako se izboriti sa nasiljem u školama? Rezultati projekta  “Centri za vršnjačku medijaciju” pokazuje da mladi najpre prepoznaju verbalno nasilje kao jedan od oblika nasilja, a slažu se i sa time da je elektronsko nasilje u porastu. Kao najbolji način za smanjnje vršnjačkog nasilja srednjoškolci iz Srbije i Bugarske vide veće kazne za nasilnike, medijaciju i veće uključivanje nastavnika.
Istraživanje je pokazalo da je razlog za nasilje najčešće dokazivanje u društvu  i privlačenje pažnje. Nasilnici su najčešće zapostavljena deca koja žive u porodicama gde su loši porodični odnosi, ali i deca iz bogatih porodica koja imaju visoko mišljenje o sebi.