DAN PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA (VIDEO)

DAN PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA (VIDEO)

Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama obeležen je i u Domu zdravlja Niš. U toj ustanovi od 2012. godine postoji Tim za pomoć ženama sa iskustvom nasilja. Svake godine beleži se između 30 i 30 prijava. Od početka godine evidentirano je deset prijava.