Dan studenata Univerziteta u Nišu (VIDEO)

Dan studenata Univerziteta u Nišu (VIDEO)

Položaj studenta bolji je nego prethodnih godina, ali treba raditi na tome da uslovi studiranja budu jednaki na svim fakultetima i Univerzitetima i da svaki student dobije podjednaku šansu. To ističu predstavnici studenata na obeležavanju Dana studenata Univerziteta u Nišu. A ministar Mladen Šarčević najavljuje da će se u narednom periodu više pažnje posvetiti dualnom obrazovanju.