Kod svakog trećeg kovid pacijenta, šest meseci nakon izlečenja, dijagnostikuje se neki neurološki ili psihijatrijski poremećaj, pokazala je studija u kojoj je učestvovalo više od 230.000 ispitanika, uglavnom iz Amerike.

Da je zaista tako potvrđuju i u Klinici za psihijatriju Univerzitetskog kliničkog centra u Gornjoj Toponici. Javljaju se pacijenti sa depresijom i anksioznošću, a bilo je I onih koji su prvi put lečeni ovde jer su pokušali samoubistvo.