OŠ “Desanka Maksimović” u Čokotu uvela je Desankin SMS servis, preko kog roditelji mogu da dobiju poruku ako im dete nije stiglo u školu, i to u roku od 30 minuta od početka nastave.

Direktor ove škole Milan Bojanić kaže da sistem preko mobilnog telefona koriste već dve godine i da su od njih neke škole iz drugih gradova preuzele ovaj način informisanja roditelja.

Osmislio ga je profesor informatike i računarstva ove škole Filip Klain.

Sistem nije komplikovan i zahteva od nastavnika da izdvoji malo vremena. Troškove SMS servisa plaća škola.