“Digitalna ekonomija-gde sam tu ja” (VIDEO)

“Digitalna ekonomija-gde sam tu ja” (VIDEO)

Panel diskusija „Digitalna ekonomija – gde sam tu ja?“ okupila je na Elektronskom fakultetu predstavnike javnog i privatnog sektora, preduzetnike i bankare. O povećanju produktivnosti upotrebom informacionih tehnologija, digitalizaciji i njenom uticaju na poslovanje govorili su predstavnici NALED-a, privrede i Socitete general banke. Societe general banka je i organizator ove panel diskusije.