U Srbiji od dijabetesa boluje više od 700.000 ljudi. Godišnje umre blizu 3.000 . Broj bi mogao da se propolovi dobrom edukacijom , kažu stručnjaci . Povodom Svetskog dana dijabetesa, Asocijacija za zdravlje dijabetičara EBERS, održala je okrugli sto u Gradskoj kući u Nišu.