DIJALOGOM DO UNAPREĐENJA POLOŽAJA PAUŠALACA (VIDEO)

DIJALOGOM DO UNAPREĐENJA POLOŽAJA PAUŠALACA (VIDEO)

Neizvesnost, nerešeno zdravstveno osiguranje i nedefinisanaa poreska rešenja najveću su problemi paušalaca u Srbiji. U mesecu paušalaca u Nišu je organizovan okrugli sto “dijalogom do unapređenja paušalnog oporezivanja ” na kome su učestvovali preduzetnici iz južne i jugoistiočne Srbije i predstavnici resornih državnih institucija. Skup je organizovao NALED i Udruženja za razvoj preduzetništva u Nišu u sardnji sa Republičkim sekretarijatom za javne politike i USAID-om.