Direkcija: Bez zloupotreba na tenderu za prevoznike

OOV MEDOSEVAC KRUZNA LINIJA I PROTEST.mpg_snapshot_00.02_[2014.09.26_17.02.13]Povodom optužbi da su uslovi na tenderu za gradske prevoznike nameštani, Direkcija za javni gradski prevoz u Nišu izdala je dugo saopštenje u kojem negira pojedine navode iz tih optužbi.

Između ostalog, Direkcija tvrdi da je “Niš-ekspres” 29. maja ove godine podneo zahtev za zaštitu prava u kome je prigovorio na uslov starosti vozila do osam godina. A uz zahtev priložio odluke Ustavnog suda kojima je utvrđeno da propisivanje dodatnog uslova o starosti vozila nije u skladu sa Ustavom i Zakonom. Zato je dan kasnije Komisija donela Rešenje kojim je ograničenje starosti do osam godina  isključeno.

Kada je reč o linijama koje je dobilo JP “Aerodrom Niš”, Direkcija navodi da su za taj paket stigle četiri ponude, sve u zanjih sat i po pre isteka roka. Ali se tvrdi da je svako od ponuđača, pa i JP “Aerodrom Niš”, morao da odredi cenu najmanje nedelju dana pre isteka roka kako bi na osnovu nje pribavio bankarsku garanciju.

Dakle, nije postojala ni pravna ni faktička mogućnost izmene ponude u poslednji čas, pa ni zloupotrebe položaja bilo kog od učesnika u postupku javne nabavke, tvrde u Direkciji.

Navodi se i da je inače povoljnija ponuda požarevačke “Arriva Litas” za ovaj paket linija odbijena kao neprihvatljiva, zato što ta firma nije dostavila uverenje o izmirenim porezima i doprinosima.