DIREKCIJI VEĆA OVLAŠĆENJA OD 1. JANUARA 2019 (VIDEO)

DIREKCIJI VEĆA OVLAŠĆENJA OD 1. JANUARA 2019 (VIDEO)

Direkcija za izgradnju grada Niša mora da se transformiše do 1. januara naredne godine i da joj se vrate ingerencije koje su joj oduzete pre samo godinu dana. To zahteva novi Zakon o saobraćaju, pa će uz nova zaduženja Direkciji biti potrebni i dodatni radnici, kažu ovom gradskom preduzeću.