Do samostalnosti žrtvava porodičnog nasilja (VIDEO)

Do samostalnosti žrtvava porodičnog nasilja (VIDEO)

Mogu li žene, žrtve nasilja, postati slobodne i samostalne po izlasku iz Sigurne kuće? Podaci Sigurne kuće u Nišu pokazuju da se danas manji broj žena vrati nasilniku, što je nekada bilo i 50% žena koje tu borave. U saradnji sa jednom tekstilnom firmom pokušaće da osnaže žene i ponude im edukaciju, koja bi u budućnosti mogla da im koristi.