Doktorirati teško, još teže naći posao!

Doktorirati teško, još teže naći posao!

Nova generacija doktora nauka promovisana je na Univerzitetu u Nišu. Doktorsku disertaciju odbranilo je 42 doktoranata sa šest niških fakulteta. Ali posle sticanja zvanja najveći problem mladih doktoranta je kako naći posao i da li otići ili ostati u Srbiji.

Veliki broj doktoranata sa jedne, a relativno spori razvoj nauke u Srbiji sa druge strane navodi na sumnju da nešto nije u redu. Drugi je problem što oni koji zaista vrede brzo odu iz zemlje – uglavnom zbog mnogo veće plate, boljih uslova za naučni rad i perspektive. Odliv mozgova traje od 90-ih prošle godine.

Prema nekim ranijim procenama Srbiju godišnje napusti više od 30 000 mladih. Doduše nisu svi diplopci ili doktorani. Ali školovanje samo jednog IT inženjera, prema Majkrosoftovom razvojnom centru, košta od 50 do 100 hiljada evra godišnje. Puta 4 – to je 200 do 400.000 evra. Neka ih godišnje iz Srbije od samo 30 to je 12 miliona evra. A gde su ostali?