MEŠTANI JASENOVIKA PONOVO EVAKUISANI (video)

MEŠTANI JASENOVIKA PONOVO EVAKUISANI (video)

Meštani Jasenovika ponovo su evakuisani iz svojih domova. Podiže se druga cisterna sa amonijakom koja je iskliznula sa pruge. Tridesetak stanovnika smešteno je u Regionalnom centru, a 15 u Gerontološkom centru u Nišu. Domaće životinje od petka su takođe sklonjene iz sela. Pretakanje cisterne zakazano je za ponedeljak kažu u Štabu za vanredne situacije.

Zbog trajanja tehnološkog postupka podizanja cisterne u bezbedan položaj, Komandant štaba za vanredne situacije Grada Niša obaveštava da se produžava vreme zbrinjavanja evakuisanog stanovništva sela Jasenovik. O vremenu povratka, meštani će biti blagovremeno obavešteni preko sredstava javnog informisanja.