Druga grupa mladih sa područja ruralnih opština ispraćena je na Omladinski kamp koji se održava na Kameničkom visu. Sredstva za ovaj projekat odobrilo je Ministrastvo omladine i sporta, a Gradska opština Pantelej nastojaće da se sa ovim aktivnostima nastavi u budućnosti.