Druga licitacija 9. septembra

Druga licitacija 9. septembra

Vuk Karadžić mašinaMašina zaštitne radionice “Vuk Karadžić”, koju je privatni izvršitelj popisao na ime duga za plate jednom bivšem radniku, nije prodata na prvoj licitaciji. Naredno javno nadmetanje zakazano je za 9. septembar. U štampariji se nadaju da će se do tada oglasiti sud i pravobranilaštvo, od kojih traže da zaustave prinudnu prodaju opreme. Za sada nemaju odgovor. Direktor štamparije „Vuk Karadžić“ Bratislav Stojković se nada da će se prodaja stopirati. Oni se pozivaju na zakon koji štiti zaštitne radionice od prinudne naplate do rešavanja statusa preduzeća. Inače, mašina se prodaje po znatno nižoj ceni od nabavne.

Neko će na osnovu toga što krši zakon kupiti mašinu za 1.400.000 dinara a pre nekoliko godina plaćena je 6,5 miliona, kaže Stojković.

U štampariji radi 65 radnika, od čega je 55 osoba sa invaliditetom.

Ovaj tekst deo je projekta “Pitajte građane” koji se realizuje uz podršku Grada Niša, kroz konkurs za projektno sufinansiranje medijskh sadržaja od javnog značaja za 2015.godinu.