Drugo polugodište počinje u ponedeljak, 18. januara, a nastava za učenike osnovnih i srednjih škola odvijaće se po modelu koji je primenjivan i na početku prvog polugodišta od 1. septembra 2020. godine.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je poslalo obaveštenje školama, a ponovo je prosledilo i stručna uputstva za organizaciju i realizaciju obrazovno-vaspitnog rada u osnovnim i srednjim školama, koja je Krizni štab usvojio 11. avgusta 2020. godine.