Država preuzima primarno zdravstvo (VIDEO)

Država preuzima primarno zdravstvo (VIDEO)

Pet niških ustanova primarne zdravstvene zaštite preći će u nadležnost Reublike. To predviđa novi zakon o Zdravstvenoj zaštiti koji je na snagu stupio početkom aprila, ali rok za prenos osnivačkih prava još nije utvrđen.