DSOdnos prema obrazovanju u Srbiji je loš, tvrde u Demokratskoj stranci. Zamerki imaju i na državnom i na lokalnom nivou. One se pre svega odnose na smanjenje plata zaposlenih i nedavnu blokadu računa škola u Nišu.

Tvrde da će se stvari promeniti ukoliko dođu na vlast i da će biti bolje i đacima i profesorima.

Za đake to podrazumeva da će i planovi i programi biti revidirani, da će biti u skladu sa vremenom u kome živimo, da će dobiti tablete i digitalne udžbenike. A profesori će dobiti veće plate i mogućnost kvalitetnog usavršavanja, kaže Saša Popović iz DS-a.

Demokrate obećavaju i da će kroz profesionalni menadžent i subvencije vratiti Dečjem odmaralištu Divljanja pravu namenu i time rešiti ogromne probleme koji, kako kažu, tamo postoje.