DS AKCIJA FORUMA ŽENA 3Forum žena Demokratske stranke je, povodom Međunarodnog dana tolerancije, organizovalo akciju u centru Niša. Deleći flajere podsećaju na osnovne postulate tolerancije, koja je, kako kažu,  jedan od uslova za razvoj modernog demokratskog društva.

DS AKCIJA FORUMA ŽENA 2Tolerantnost je podnošljivost, različitost mišljenja, uvažavanje drugoga, trpeljivost, saradnja, poštovanje. Zaista su vremena teška i kao da je tolerancija izgubila pravi smisao, Kaže potpredsednica Foruma žena DS-a Maja Veselić.

Zalažu se za tolerantan dijalog svih partija, i vlasti i opozicije.

Netolerancija se ispoljava na verbalnom nivou i zato DS apeluje na javnost i na državne institucije da neguju atmosferu tolerancije, kaže predsednica Foruma žena DS-a jelena Barton.

Takođe, kako kažu, toleranciju odnosno jednaki tretman očekuju i od medija, posebno tokom predstojeće kampanje.