DSS: Ko proteruje veronauku iz škola?

DSSPredlog ministra prosvete Srđana Verbića da se veronauka i građansko vaspitanje izučavaju samo četiri umesto 12 godina, u niškom odboru DSS-a doživljavaju kao proterivanje tih predmeta iz škola.

Ova izjava ministra na sednici Nacionalnog prosvetnog saveta predstavlja probni balon za ukidanje tih predmeta, kaže Dragiša Bojović.

Doduše, i u DSS-u priznaju da do dan danas nije urađena ozbiljna analiza efekata učenja ovih predmeta, i smatraju da to treba što pre učiniti.