Dušan Knežević kandidat je za novog vd direktora niškog Aerodoroma Konstantin Veliki. Njega Gradsko Veće predlaže Skupštini grada koja upravo zaseda.

Knežević je iz redova zaposlenih i završio je Saobraćajni fakultet, odsek Vazdušnog saobraćaja, kaže se u obrazloženju Gradsko Veća.