Edukatori SuperBus projekta i u Nišu

Edukatori SuperBus projekta i u Nišu

superbus 2Edukatori SuperBus projekta održali su radionicu sa mladićima u Zavodu za vaspitanje omladine u Nišu, i pokušali da im olakšaju teret odrastanja. Radionica je organizovana u okviru projekta fondacije “SOS dečija sela Srbije”. Cilj je pružanje psihosocijalne pomoći mladima iz marginalizovanih grupa.
SuperBus je krenuo iz Kraljeva, a zaustaviće se u desetak gradova širom Srbije. Različiti problemi, različite marginalizovane grupe mladih ljudi sa kojima rade – a najviše je onih sa područja koja su stradala u prošlogodišnjim poplavama.
Rezultati radionice u niškom Zavodu predstavljeni su na posebnoj tribini, čiji je cilj bio i da skrene pažnju na probleme sa kojima se susreću mladi iz Zavoda za vaspitanje.