EU pregovori na jeziku za mlade (VIDEO)

EU pregovori na jeziku za mlade (VIDEO)

Kako mladi u Srbiji vide Evropsku Uniju i šta misle o priključivanju Srbije evropskoj porodici ? Odgovor na ovo pitanje nudi projekat “EU pregovori na jeziku mladih”, u kojem učestvuje 35 mladih ambasadora iz Niša, Novog Pazara i Kruševca. Projekat finansira Ministarstvo za evropske integracije Republike Srbije.