Jačanje socijalne kohezije i inkluzije u multietničkim opštinama pruža razvojni program koje je na teritoriji 99 opština u Srbiji pokrenut preko EU projekata. Javni poziv upućen je početkom oktobra i traje do 5. decembra. Pravo učešća imaju lokalne samouprave i registrovane organizacije civilnog društva. Projekat sa 400 000 evra finasira Evropska Unija.