EU REFORMA JAVNE UPRAVE (VIDEO)

EU REFORMA JAVNE UPRAVE (VIDEO)

Usvajanjem niza zakona i izmenama postojećih, otvoren je put da, poput prakse u privatnom sektoru i državni službenici mogu da napreduju u karijeri po osnovu ocenjivanja i vrednovanja njihovog rada. Taj korak trebalo bi da motiviše zaposlene kako bi se poboljšao kvalitet rada javne uprave – po meri građana i privrede. Uvođenje kompetencija, karijerni razvoj i novo oblici stručnog usavršavanja zaposlenih, deo su reforme javne uprave u Srbiji.