FILOZOFSKI FAKULTETFilozofski fakultet u Nišu proslavio je 43. rođendan. Prema rečima dekana Gorana Maksimovića, Dan fakulteta je idealna prilika da se podvuče crta i vidi šta je urađeno u prethodnom periodu. Ponosni su na ostvarene rezultatate i spremni za nove poduhvate.Na ovaj dan, najbolji su dobili i nagrade.

Sedam novih programa na svim nivoima studija, unapređenje nastave i naučne aktivnosti, 50 naučnih skupova, međunarodna saradnja sa univerzitetima u Francuskoj, Rusiji, Bugarskoj, Rumuniji i Grčkoj, preko 250 naslova u Zborniku fakulteta samu su neke stvari na koje je Filozofski fakultet ponosan. Ima preko 4 hiljade studenata i 130 nastavnika i saradnika na čiji je rad dekan izuzetno ponosan.

Imamo kvalitetne programe, studente i nastavnike. Studenti su najveće bogatstvo Filozofskog fakulteta i svakodnevno od svojih profesora traže da im prenesu znanja koja imaju, kaže dekan Filozofskog fakulteta Goran Maksimović.

Prvi čovek Univerziteta u Nišu, rektor Dragan Antić, kaže da je Filozofski fakultet jedan od vodećih fakulteta u oblasti društveno-humanističkih nauka.

Ovom prilikom najboljim studentima podeljene su diplome i pokloni, a profesorima jubilarne nagrade. Filozofski fakultet osnovan je 1971. godine kao akademska jedinica Univerziteta u Nišu, sa dosta složenom akademskom strukturom, koja je obuhvatala naučne i obrazovne programe iz humanističkih i prirodnih nauka.