FILOZOFSKI (1)Nakon dobijanja akreditacije za studije socijalnog rada Filozofski fakultet u Nišu, ima nove planove. U narednih nekoliko godina radiće na razvijanju studijskih programa na master nivou, a biblioteka fakulteta trebalo bi da se preuredi u tri nove učionice, kaže profesorka Natalija Jovanović koja od oktobra preuzima dužnost dekana na Filozofskom fakultetu.

Mi moramo da obezbedimo prostor za te nove programe koji već idu. Mi samo na master studijama imamo 15 programa tako da smo već Univerzitet u malom i svakako da nam je prostor preko potreban. Ideje su dalji razvoj na master nivou jer mislim da će se tu profilisati ta zanimanja koja novi poslodavci traže. Tu ćemo morati da inoviramo i da dajemo nove programe, dodaje Jovanović.