Sve ustanove kulture, pojedinci, nevladina udruženja koji se bave kulturom i kulturnim nasleđem mogu da apliciraju kod Ministarstva kulture i informisanja za dobijanje oznake Evropske godine kulturnog nasleđa. Ova oznaka ne samo što označava instituciju koja se brine o kulturnoj baštini, već će sa njom moći da se konkuriše za finansijsku pomoć Evropske unije, kroz program „Kreativna Evropa“.