Niška organizacija gluvih i nagluvih obeležila je sedam decenija postojanja. Kažu da ne traže od države i grada dodatnu pomoć, već samo isti tretman kao i ostali građani. Ali ističu da je sa samo dva zvanična tumača znakovnog jezika u Nišu to teško ostvariti i da su im i dalje nedostupne mnoge institucije.